تی وی روشن کنم بعد چند قیقه کار کردن و بعضی وقتا تا یه ساعت کار میکنه و بعد خاموش میشه بعد چند دقیقه روشن میشه
تی وی باز کردم وقتی که روشن 2 خازن بزرگ پاور 389 ولت بود خازنهای کنار سوکت رفته به مین 5ولت 11ولت بود وقتی که خاموش شد خازن بزرگ به 317ولت کاهش یافت و خازنهای کنار سوکت کلا هیچ ولتی ندارن


شماره ایسی اینورتور هم L6599D